Assistent Begeleider
Philadelphia
Brakel

Assistent Begeleider

Je helpt mensen met een beperking bij het maken van hun eigen keuzes. Je helpt ze zelfstandig te zijn en doet dit samen met familie en vrienden. Je zorgt voor warmte en gezelligheid in huis</p>Op woonlocatie de Regenboog in Brakel wonen 14 cliënten. Er wordt gewoond en gewerkt vanuit een uitgesproken protestants christelijke signatuur, wat de identiteit bepaalt van de locatie. Op deze locatie is sprake van een concrete samenwerking met de landelijke Vereniging “Op weg met de ander” een Hervormde vereniging op Gereformeerde grondslag van en voor mensen met een beperking. De locatie is van oorsprong een ouder initiatief. Er is een warme en betrokken sfeer. Er wordt op een positieve&nbsp;manier inhoud aan samenwerking, identiteit en zorg gegeven. De locatie is er sterk op gericht aan te haken bij de maatschappelijke ontwikkelingen die er zijn.

Als assistent begeleider werk je mee in het&nbsp;ondersteunen en begeleiden van cliënten die veel richting en sturing nodig&nbsp;hebben in hun dagelijks leven. Daarnaast voer je huishoudelijke werkzaamheden uit, waaronder het schoonmaken van de appartementen.&nbsp;Je werkt vanuit een christelijke identiteit. Je hebt de nodige ervaring met deze doelgroep. Vaardigheden die we verwachten zijn agogische en (licht tot matig) verzorgend van aard. Je kunt als assistent begeleider goed samenwerken.&nbsp;

Spreekt dit je aan? Op onze locatie [node:field_vestiging] in [node:field_plaats] wonen [node:field-aantal-clienten-in-vestigi] [node:field_doelgroep_in_vestiging]. Voor hen zoeken wij een [node:title] voor [node:field-uren-per-week]-22 uren in de week.