Coördinerend Begeleider Team Ambulant
Philadelphia
Hoensbroek

Coördinerend Begeleider Team Ambulant

Heb je passie voor zorg, oog voor de ontwikkeling en zelfredzaamheid van mensen én zit aandacht geven in je DNA?

Binnen het cluster Werk & Begeleiding van Philadelphia liggen de uitdagingen voor het grijpen. De informele, open en ondernemende sfeer biedt bij uitstek de gelegenheid om initiatief te tonen en verantwoordelijkheid te nemen. Naast de zorg die je verleent, is er oprechte aandacht voor jou als persoon en voor jouw frisse ideeën als professional. Dit houdt in dat je naast je reguliere werkzaamheden direct betrokken wordt bij ontwikkelingen, veranderingen en (verbetering van) werkprocessen. Logisch hierbij is dat je begeleid, ondersteund en gefaciliteerd wordt door de organisatie. Wij bieden je volop de ruimte om jezelf vakinhoudelijk alsmede persoonlijk te ontwikkelen. Philadelphia stimuleert en koestert talent!

Als coördinerend begeleider inventariseer je samen met de cliënt wat nodig is en stel je samen de begeleiding hierop in en waar nodig schakel je het netwerk of ketenpartners in. Je hebt een coördinerende, regie voerende taak waarbij je ondersteuningsplannen opstelt, deze methodisch opvolgt, samenwerkt met collega’s en meewerkt in de uitvoering van de ondersteuningsdoelen. De doelgroep bestaat uit uiteenlopende cliënten waarbij er moeilijkheden/problemen zijn op meerdere leefgebieden. Naast de cliënt heb je vaak te maken met een netwerk om de cliënt heen. De cliënt heeft een (licht) verstandelijke beperking en/of psychische, psychiatrische problematiek.

In steeds wisselende situaties lukt het jou om te anticiperen op de gedachten, verwachtingen en emoties van anderen. Het team zoekt een stabiele persoonlijkheid met een proactieve, flexibele, initiatiefrijke werkstijl bij zowel de cliënt als met collega’s. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en kunt goed samenwerken. Met jouw talent voor overzicht en perspectief ben je in staat om situaties te herkennen en te coördineren.