Gedragsdeskundige (zwangerschapsvervanging)
Bartiméus
Doorn

Gedragsdeskundige (zwangerschapsvervanging)

Bartiméus is een organisatie die zich specifiek richt op mensen met een visuele beperking en eventueel bijkomende problematiek. In 100 jaar tijd zijn we uitgegroeid tot een landelijk werkende expertise organisatie die deze mensen ondersteunt om het leven te leven zoals zij dat willen. Dagelijks werken zo'n 1500 enthousiaste en deskundige medewerkers en ruim 900 vrijwilligers samen aan een zo goed mogelijk antwoord op de vragen van onze cliënten.Bartiméus heeft een strategische koers geformuleerd waarbij wij diensten willen verlenen aan 300.000 mensen die blind of slechtziend zijn en hun verwanten. Om de huidige kennis en kunde niet alleen naar onze huidige cliënten te brengen maar ook naar de nieuwe doelgroep zal er het nodige veranderen in onze organisatie.

Bartiméus wil de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking bevorderen, als je een visuele beperking hebt, vragen we jou dan ook met nadruk om te solliciteren. Algemeen
Binnen het cluster Wonen, locatie Doorn, is een functie tijdelijk (als gevolg van zwangerschap) vacant gekomen voor Gedragsdeskundige. Het merendeel van de cliënten waarbinnen je bij deze functie betrokken bent zijn ouder wordend. Alle cliënten hebben een (zeer) ernstige visuele en verstandelijke beperking, velen nog bijkomende beperkingen. Op een aantal woningen is sprake van (zeer) moeilijk leesbaar gedrag. Wat ga je doen als gedragsdeskundige?
Als gedragsdeskundige binnen deze woningen richt je je op de kerntaken preventie, diagnostiek en behandeling. Je bent eindverantwoordelijk behandelaar voor de inhoudelijke uitvoering van de ondersteunings- en zorgplannen. Je maakt deel uit van het behandelteam en werkt nauw samen met de coördinerend begeleiders, teamleider en systeembegeleider.

Daarnaast ben je voor 6 uur per week betrokken bij de Kennisgroep Ouder wordende cliënt. Je hebt een centrale rol in de uitvoering van het jaarplan en werkt daarin nauw samen met de andere leden uit de kennisgroep.

Je verricht psychodiagnostisch onderzoek, stelt adviezen op en adviseert en werkt aan de behandeling van je cliënt (of het cliëntsysteem). Daarbij draag je bij aan ondersteuningsplannen en aan praktijkgerichte deskundigheidsbevordering. Je maakt deel uit van het behandelteam en werkt veel samen met de teamleider en de coördinerend begeleiders.

De organisatie van de gedragskundige werkzaamheden is volop in ontwikkeling. Er wordt een actieve bijdrage van je verwacht in dit proces. Wat heb je hiervoor nodig?
Een MSc Orthopedagogiek, Psychologie of GZ-opleiding.
Kennis over de invloed van meervoudige beperkingen op ontwikkeling en functioneren van mensen heeft absolute voorkeur. Ervaring in het werken met cliënten met een bijzondere of intensieve zorgvraag is een pré.
Je werkt voornamelijk zelfstandig maar kunt ook goed samenwerken, je weet draagvlak te creeëren.
Je baseert een conclusie op adequate criteria en onderbouwt je conclusies op relevante en logische argumenten. Jouw deskundigheid biedt draagvlak en overwicht binnen het team.
Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen binnen de zorg voor mensen met een beperking (gehandicaptenzorg) en bent bekend met het werken in de driehoek cliënt-familie/vertegenwoordiger-professional.
Betrokkenheid is belangrijk in je werk. Je denkt mee over andere manieren van werken en komt met werkbare initiatieven.
Wij vragen je de christelijke identiteit van Bartiméus in je werk te respecteren. Bartiméus biedt jou
Een boeiende functie in een betrokken team. Bartiméus biedt de mogelijkheid jouw kennis en deskundigheid te verbreden of te verdiepen. Bij indiensttreding wordt een introductietraining aangeboden over werken met onze visueel beperkte cliënten.
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg. Er is een collectieve ziektekostenverzekering en je pensioen is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn.
Salarisindeling vindt plaats volgens FWG 3.0 schaal 60 of schaal 65; dit is afhankelijk van kennis en ervaring.

Bij indiensttreding wordt altijd gevraagd naar je originele diploma's, Verklaring Omtrent Gedrag en een Referentieverklaring.
Kandidaten die niet aan de gestelde opleidings- en functie-eisen voldoen, worden ook niet in de procedure opgenomen.