GZ-psycholoog in opleiding
Bartiméus
Doorn

GZ-psycholoog in opleiding

De werkzaamheden van de GZ-psycholoog in opleiding zullen deels plaatsvinden binnen de sector Wonen of Dienstverlening van Bartiméus. Bij de sector Wonen betreft het cliënten met een visuele en verstandelijke beperking die intramurale zorg behoeven vanwege hun visuele en/of verstandelijke beperkingen, vaak is er sprake van bijkomende problematiek in de vorm van gedrags- en/of psychiatrische problematiek, lichamelijke of auditieve problemen. Binnen de sector Dienstverlening maken cliënten gebruik van ambulante dienstverlening.

Het andere deel van het praktijkgedeelte wordt uitgevoerd op de afdeling Psychotherapie (GGZ) locatie Doorn.

De afdeling Psychotherapie biedt (psycho)therapeutische diagnostiek, ondersteuning en behandeling aan interne en externe cliënten met een visuele en/of verstandelijke beperking en comorbide psychische of psychiatrische problematiek.
Je voert diagnostiek uit, specifiek gericht op psychische/gedrags- en systeemproblematiek. Je verricht eenvoudige (psycho)therapeutische behandelingen en geeft voorstellen tot indicatiestelling en behandeling. Je levert een bijdrage aan het multidisciplinaire behandelteam en biedt zo nodig begeleiding aan het primaire zorgproces. Je stimuleert en draagt bij aan preventie van psychische problematiek door middel van kennisoverdracht. Je verzorgt de verslaglegging en rapportage, zowel mondeling als schriftelijk.
Je verricht je werkzaamheden onder supervisie en onder verantwoordelijkheid van de werkbegeleiders. De praktijkopleider begeleidt het leertraject tijdens de duur van de opleiding.
 
Een kandidaat die in het bezit is van een LOGO-verklaring. Je bent flexibel, creatief en enthousiast. Je bent bekend met en hebt affiniteit met de zorg- en dienstverlening aan mensen met een visuele en/of
verstandelijke beperking. Je kunt zowel zelfstandig als in multidisciplinair verband werken. Je bent stressbestendig en evenwichtig en staat open voor en hebt de mogelijkheden tot leren en zelfreflectie.

Wij vragen onze medewerkers om de christelijke identiteit van de organisatie te respecteren.
Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg en het pensioenfonds Zorg & Welzijn.

Het cursorisch deel van de opleiding (RINO) wordt in eigen tijd gevolgd. De kosten voor dit cursorisch deel (17.200 euro) zijn voor 50% voor eigen
rekening van de gz-psycholoog-in-opleiding, en wordt in eigen tijd gevolgd.
De kosten voor de supervisie (incl. tijd) zijn voor rekening van de werkgever, de reistijd is voor rekening van de gz-psycholoog-in-opleiding.

Inschaling  vindt plaats in FWG functiegroep 60.

Na afronding van de opleiding en verkrijgen van BIG-registratie gz-psycholoog volgt inschaling in functiegroep 65.