GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog
Bartiméus
Doorn

GZ-psycholoog in opleiding tot Klinisch psycholoog

De werkzaamheden van de Klinisch psycholoog-in-opleiding (KPIO) zullen voornamelijk plaatsvinden binnen de afdeling Psychotherapie (GGZ) van Bartiméus met als hoofdlocatie Doorn en nevenlocaties Zeist en Ermelo. Door de afdeling Psychotherapie wordt psychotherapeutische diagnostiek en behandeling (Specialistisch GGZ) voor mensen (jeugd, volwassenen en ouderen) met een visuele en/of verstandelijke beperking in combinatie met psychische of psychiatrische problematiek ontwikkeld, aangeboden en uitgedragen. Deze zorgverlening wordt aangeboden aan zowel interne als externe cliënten met een visuele en/of verstandelijke beperking.
De afdeling bestaat momenteel uit een multidisciplinair team van klinisch psychologen, GZ-psychologen, psychomotorisch therapeuten en beschikt over twee opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen. Er wordt nauw samengewerkt met andere medische, paramedische en gedragsdeskundige diensten van Bartiméus, zodat we met recht kunnen spreken over een multidisciplinaire zorgverlening. Bartiméus werkt via een convenant samen met de Vrije Universiteit te Amsterdam op het gebied van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek, kennisontwikkeling en kennisdeling. Het Expertisecentrum Sociale Relaties & Gehechtheid is verbonden aan de afdeling. Al hoewel Bartiméus al zo’n 20 jaar expertise heeft ontwikkeld en opgebouwd betreffende de GGZ voor deze speciale doelgroep, blijft de geest van het “pionier-schap” een belangrijke drijfveer achter de afdeling. Het vormgeven van een praktijkopleidingsplaats voor de specialistische opleiding tot Klinisch psycholoog past in deze ambitie om de beste zorg voor deze mensen te kunnen leveren.
Als KPIO diagnosticeer en behandel je cliënten met complexe psychische, psychiatrische, gedrags- en systeemproblematiek. Je levert een bij de functie passende bijdrage aan het multidisciplinaire behandelteam en behandelaars. Je stimuleert en draagt bij aan preventie van psychische problematiek door middel van kennisoverdracht. Je participeert in managementtaken en beleidsontwikkeling en voert wetenschappelijk onderzoek uit. Je verricht je werkzaamheden onder supervisie en onder verantwoordelijkheid van de werkbegeleiders. Je ontwikkelt zo in vier jaar tijd een breed scala aan specialistische vaardigheden. De praktijkopleider begeleidt het leertraject tijdens de duur van de opleiding.
Een kandidaat die in het bezit is van een afgeronde opleiding tot GZ-psycholoog en relevante werkervaring en affiniteit met de zorgverlening op het raakvlak van de (visueel en/of verstandelijke) gehandicaptenzorg en de GGZ. Je hebt een ambitieuze, leergierige en collegiale houding. Je bent flexibel, creatief en stressbestendig. Je kunt zowel zelfstandig als in multidisciplinair verband werken en beschikt over communicatieve vaardigheden die passend zijn voor het (inhoudelijk) aansturen en vertegenwoordigen van de afdeling. Je bent evenwichtig en staat open voor en hebt de mogelijkheden tot leren en zelfreflectie.
Wij vragen onze medewerkers om de christelijke identiteit van de organisatie te respecteren.

Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Gehandicaptenzorg en het pensioenfonds Zorg & Welzijn.
Het cursorisch deel van de opleiding (RINO) wordt in eigen tijd gevolgd.
De kosten voor dit cursorisch deel (€ 25.000) worden voor de helft vergoed.
De leertherapie (50 uur) is voor eigen rekening in tijd en kosten. Supervisie (235 uur) wordt door de werkgever bekostigd, met uitzondering van eventuele reistijd en reiskosten.
Voor medewerkers met een vaste aanstelling bij Bartiméus geldt een terugbetaalregeling overeenkomstig het Bartiméus Beleid Studiefaciliteiten (2007).