Leerkracht bovenbouw SO / Zorgcoördinator SO
Bartiméus
Lochem

Leerkracht bovenbouw SO / Zorgcoördinator SO

Bartiméus zet zich in om de kwaliteit van leven van mensen die slechtziend of blind zijn te verbeteren. Met persoonlijk advies, ondersteuning en kennisoverdracht. Hoe dat gebeurt, bepaalt de cliënt zelf. Hij voert de regie over zijn leven en maakt daarin zijn eigen keuzes. Onze organisatie telt 2200 medewerkers, 850 vrijwilligers en heeft vestigingen op 17 locaties in Nederland. Algemene informatie
Bartiméus Onderwijs verzorgt onderwijs en ambulante onderwijskundige begeleiding aan blinde, slechtziende en meervoudig beperkte leerlingen. De ruim 150 medewerkers maken het mogelijk dat 225 leerlingen les krijgen bij Bartiméus Onderwijs en 670 leerlingen in hun eigen omgeving worden begeleid. De Onderwijsinstelling ontwikkelt zich tot een expertisecentrum met veel kennis op het gebied van visuele beperkingen.

Bartiméus Onderwijs SO Lochembiedt basisonderwijs aan leerlingen van 4 - 12 jaar die slechtziend of blind zijn. De school bestaat uit ongeveer 20 leerlingen verdeeld over 3 groepen.Wij gaan uit van het principe: "Gewoon waar het kan en speciaal waar het moet!" Dit betekent dat wij hetzelfde onderwijs geven als op de reguliere basisschool met dezelfde vakken, dezelfde methodes, dezelfde toetsen, ook de CITO eindtoets en dezelfde lestijden.Ben jij die ervaren en enthousiaste leerkracht/zorgcoördinator die een nieuwe uitdaging zoekt? Dan ben je per 27 augustus 2018 welkom op de school van Bartiméus Onderwijs te Lochem. De leerkracht bovenbouw (24 uur):

Geeft onderwijs én begeleidt leerlingen met een visuele beperking,
Levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs.
Levert bijdragen aan de schoolorganisatie en is verantwoordelijk

De zorgcoördinator (8-12 uur, aantal uren in overleg bepalen):

Maakt, samen met de locatieleider en de pedagoog, deel uit van de Commissie van Leerling zorg (CVL) van de school
Coördineert de zorgstructuur binnen de school en is de sterke spil van de leerlingenzorg vanuit de uitgangspunten van het Handelings Gericht Werken (HGW)
Ondersteunt, begeleidt en coacht de leerkrachten bij het planmatig handelen, het opstellen van individuele handelingsplannen en het ontwikkelingsperspectief (OPP)
Ondersteunt het team bij het realiseren van optimaal klassenmanagement en helpt en adviseert m.b.t. leerlingen in de groep
Je voert groepsbesprekingen en monitort de resultaten op leerling- en schoolniveau.
Informatie en kennisoverdracht bij inhoudelijke vergaderingen en studiedagen
Werkt samen in een team van zorgcoördinatoren van de andere onderwijslocaties in regelmatig overleg
Is op de hoogte van de toekomstige ontwikkeling van leerlingenzorg en weet deze adequaat te vertalen naar de eigen schoolsituatie, bijvoorbeeld opbrengstgericht werken (OGW);
Coördineert de registratie in het onderwijssysteem
Kan multidisciplinair samenwerken, als ook het onderhouden van contacten met ouders.
Functie-eisen Leerkracht Bovenbouw
Een volledige onderwijsbevoegdheid eventueel aangevuld met de opleiding Master Special Educational Needs van het Seminarium voor Orthopedagogiek.

Functie-eisen Zorgcoördinator
Een volledige onderwijsbevoegdheid, aangevuld met een relevante opleiding voor de functie van Intern Begeleider. Ervaring als IB-er (zorgcoördinator) in het speciaal onderwijs is gewenst.

Algemeen
Kennis van en inzicht in de specifieke doelgroep van onze school geniet onze voorkeur.Je hebt affiniteit met leerlingen die extra zorg nodig hebben. Ook ben je bereid te werken in een multidisciplinair team en beschik je over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je bent bekend met ICT.Naast enthousiasme en motivatie vragen wij van iedere medewerker een klantgerichte en vernieuwingsgerichte houding.Wij vragen je de christelijke identiteit van Bartiméus te respecteren. Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een enthousiast team. Bartiméus biedt de mogelijkheid via scholing je kennis en deskundigheid te verbreden of te verdiepen. Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Primair Onderwijs. Salarisindeling vindt plaats volgens schaal LC, CAO Primair Onderwijs.