Maatschappelijk Werker doelgroep Volwassenen
Bartiméus
Regio Zwolle

Maatschappelijk Werker doelgroep Volwassenen

Bartiméus wil de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. Als je een visuele beperking hebt, vragen we jou met nadruk te solliciteren.

Bartiméus is een expertiseorganisatie gericht op een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Dagelijks ondersteunen ruim 1500 deskundige medewerkers en ruim 900 vrijwilligers geïnspireerd door christelijke waarden meer dan 10.000 mensen met een visuele beperking. Daarbij leveren we niet alleen zelf uitstekend onderwijs, zorg en andere vormen van begeleiding. We zetten ons in voor een maatschappij waarin mensen met een visuele beperking met zo min mogelijk belemmeringen in hun omgeving kunnen leven.
Bartiméus in de regio
Vanuit de regio`s wordt dienstverlening geboden aan volwassenen, kinderen en jongeren, mensen met een meervoudige beperking en professionals. Dit laatste gebeurt veelal in woon- en activiteitenvoorzieningen, kinderdagcentra, revalidatiecentra, verzorgings- en verpleeghuizen.
Door een verhoogde vraag naar ondersteuning en begeleiding van cliënten, is een functie vrijgekomen waarvoor Bartiméus kandidaten uitnodigt te reageren.
Hoe Bartiméus de functie ziet
Vanuit de regio’s neemt de dienstverlening aan kinderen/jongeren en volwassenen een belangrijke plaats in.
Wij streven ernaar onze cliënten in staat te stellen zo zelfstandig mogelijk te leven en te werken. De dienstverlening richt zich zowel op de cliënt als op het systeem. We werken zowel met individuele cliënten als in groepsverband.

Wat ga jij doen als maatschappelijk werker?
De maatschappelijk werker heeft in het begeleidingstraject van cliënten een spilfunctie:

Je adviseert en begeleidt cliënten en andere betrokkenen, individueel of in een groep;
Verrichten van psychosociaal onderzoeksociaal-maatschappelijk onderzoek relevant voor jouw cliëntengroep;
Interdisciplinair samenwerken en een substantiële bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van het revalidatieplan;
Zorgdragen voor de psychosociale- en materiële hulpverlening;
Verslaglegging van en rapportage over verrichtingen en voortgang;
Verbonden aan een standplaats maar je werkt indien nodig regionaal of daarbuiten;
Werken binnen een zelfsturend team en maakt deel uit van het regionale team.

Wat breng je hiervoor mee?

Een HBO-diploma Maatschappelijk Werk, bij voorkeur specialisatie Gezondheidszorg;
4-8 jaar ervaring binnen de Gehandicaptenzorg of binnen relevante aandachtsgebieden;
Communicatief sterke persoonlijkheid en weet grenzen aan te geven;
Zelfstandig werken en je kent het landschap van de sociale wetgeving goed;
Je kan de vraagstelling bij cliënten goed naar boven brengen en hiermee resultaatgericht aan de slag gaan;
Een kritisch-analytische houding vinden wij een kracht;
Prioriteren, plannen & organiseren is een belangrijke randvoorwaarde om de caseload goed aan te kunnen;
Bijdragen aan en ontwikkelen van expertise.

En verder..
Een voorwaarde voor het werken in een zich ontwikkelende regio is dat je het leuk vindt om te pionieren, dat je ondernemend bent en het een uitdaging vindt om samen met je collega`s zo goed mogelijk antwoord te geven op de diverse vragen die aan Bartiméus gesteld worden.

Wij vragen onze medewerkers om de christelijke identiteit van Bartiméus te respecteren.
Wat kan jij van ons verwachten?

Een plezierige, enorm boeiende functie in een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving; 
Een contract voor onbepaalde tijd;
Een stevige inwerkperiode en volop bijscholingsmogelijkheden;
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Salarisindeling vindt plaats volgens FWG 3.0 schaal 50 (max. 3.505, - euro bij 36 uur), afhankelijk van de geboden werkervaring.

Bij indiensttreding wordt altijd gevraagd naar je originele diploma’s, Verklaring Omtrent Gedrag en een Referentieverklaring WKKGZ.