Maatschappelijk Werker Kinderen
Bartiméus
Amsterdam, Regio Noord-Holland

Maatschappelijk Werker Kinderen

Bartiméus wil de arbeidsparticipatie van mensen met een visuele beperking bevorderen. Als je een visuele beperking hebt, vragen we jou met nadruk te solliciteren.

Bartiméus is een expertiseorganisatie gericht op een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Dagelijks ondersteunen ruim 1800 deskundige medewerkers en ruim 800 vrijwilligers geïnspireerd door christelijke waarden meer dan 10.000 mensen met een visuele beperking. Daarbij leveren we onderwijs, zorg en verschillende vormen van begeleiding. We zetten ons in voor een maatschappij waarin mensen met een visuele beperking met zo min mogelijk belemmeringen in hun natuurlijke omgeving kunnen leven.
Visuele beperking
Het hebben van een visuele beperking, of het nu gaat om kinderen of om volwassenen, raakt alle facetten van het menselijk bestaan en beïnvloedt de uitvoering van ontwikkelingstaken in alle levensfases. Dit geldt ook voor het aanleren van vaardigheden om een ontwikkelingstaak te kunnen uitvoeren.

Tevens beperkt zich de invloed van de visuele beperking zich niet alleen tot de individuele cliënt; ook de omgeving waarin de cliënt functioneert en zich ontwikkelt, heeft te maken met de gevolgen van de visuele beperking. Denk aan partners, of ouders van kinderen met een visuele beperking. Dit vraagt van medewerkers om een brede ‘kijk’ op de cliënt en zijn situatie.

Dat maakt dat een cliënt van Bartiméus enerzijds vraagt om een algemene benadering daar waar het gaat om de normale ontwikkelingstaken. Anderzijds een gespecialiseerde benadering daar waar het gaat om de gevolgen van de visuele beperking bij de uitvoering van ontwikkelingstaken en het aanleren van vaardigheden. Juist deze combinatie waarop Bartiméus als organisatie  is gespecialiseerd, maakt dat Bartiméus zich onderscheidt van andere organisaties binnen de gehandicaptenzorg en daarbuiten. De sector Dienstverlening heeft binnen de organisatie hierin een herkenbare plek.
Bartiméus in de regio 
Vanuit de regio`s wordt vanuit de sector Dienstverlening ondersteuning geboden aan volwassenen, kinderen, jongeren en hun systeem en mensen met een meervoudige beperking. Daarnaast bieden wij ondersteuning in woon- en activiteitenvoorzieningen, kinderdagcentra, revalidatiecentra en verzorgings- en verpleeghuizen aan professionals in de begeleiding en zorg van hun cliënten.
Door een toenemende vraag binnen de sector dienstverlening met betrekking tot zorg en ondersteuning van kinderen, jongeren en hun ouders, is Bartiméus op zoek naar nieuwe maatschappelijk werkers.

Wat is jouw taak als maatschappelijk werker? 
De maatschappelijk werker heeft binnen het multidisciplinaire team een spilfunctie in het behandelingstraject van cliënten.

Multidisciplinair samenwerken en een inhoudelijke bijdrage leveren aan het opstellen en uitvoeren van het zorgplan, waarbij je samenwerkt o.a. met  de sector Onderwijs;
Het inzetten van psychosociaal onderzoek met ouders van kinderen en jongeren, waarbij je ook de jongere op een passende manier betrekt bij hun behandeling;
Verslaglegging van en rapportage over voortgang en behandeldoelen;
Zorgdragen voor de psychosociale- en informatieve hulpverlening. We ondersteunen het proces van cliënten en hun systeem in het kunnen hanteren van de invloed die het hebben van een visuele beperking met zich mee brengt;
Je maakt deel uit van zelfsturende (multidisciplinaire) teams, een regionaal team en de vakgroep maatschappelijk werkers, waarin je een bijdrage levert aan kennisontwikkeling en innovatie;
Je bent verbonden aan een standplaats (Amsterdam) maar je werkt indien nodig regionaal of daarbuiten.

Wat breng je hiervoor mee?

Een relevant HBO-diploma zoals Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), Sociaal Pedagogisch/Agogisch Hulpverlener of HBO-diploma Social Work;
Je hebt kennis en relevante werkervaring in Systeemgericht werken en in ouderbegeleiding;
Je kan de hulpvraag bij cliënten / het cliëntsysteem goed naar boven brengen en samen met hen resultaatgericht aan de slag gaan;
Een kritisch-analytische houding vinden wij een kracht;
Prioriteren, plannen & organiseren is een belangrijke randvoorwaarde om de caseload goed aan te kunnen;   
Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken en je bent een communicatief sterke persoonlijkheid en weet grenzen aan te geven;
Je kent het landschap van de sociale wetgeving goed;
Je bent in het bezit van een rijbewijs B en een auto (reiskosten worden vergoed) of bereid om te reizen met het openbaar vervoer.

En verder
Voorwaarde voor het werken in een zich ontwikkelende regio is dat je het leuk vindt om te pionieren, dat je ondernemend bent en het een uitdaging vindt om samen met je collega's zo goed mogelijk antwoord te geven op de diverse vragen die aan Bartiméus gesteld worden. 

Wij vragen onze medewerkers om de christelijke identiteit van Bartiméus te respecteren.
Wat biedt Bartiméus jou?

Een plezierige, enorm boeiende functie in een kwalitatief hoogwaardige werkomgeving!
Bartiméus biedt volop mogelijkheden je kennis en deskundigheid te verbreden of te verdiepen zo wordt bij indiensttreding een introductiecursus aangeboden over onze specifieke doelgroep. Ook bieden wij een goede inwerkperiode;
De standplaats is Amsterdam; 
Wij bieden een contract voor onbepaalde tijd.
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg FWG 3.0 schaal 50 (Max. €3.505,- bij 36 uur per 1 januari 2019)
Opname in het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
Bartiméus kent verder een goed pakket opleidingsmogelijkheden dat helpt om jouw carrière een stap verder te brengen;
Via ons meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kun je gebruik maken van financieel voordelige regelingen rondom reiskosten, internetabonnement en andere relevante zaken.

Bij indiensttreding wordt altijd gevraagd naar je originele diploma’s, Verklaring Omtrent Gedrag en een Referentieverklaring WKKGZ.