Optometrist in de functie van Oogmeetkundige
Bartiméus
Amsterdam, Zeist

Optometrist in de functie van Oogmeetkundige

Bartiméus is een expertiseorganisatie gericht op een goed leven voor mensen die slechtziend of blind zijn. Dagelijks ondersteunen ruim 1800 deskundige medewerkers en ruim 800 vrijwilligers geïnspireerd door christelijke waarden meer dan 10.000 mensen met een visuele beperking. Daarbij leveren we uitstekend onderwijs, zorg en andere vormen van begeleiding. Daarnaast zetten we ons in voor een maatschappij waarin mensen met een visuele beperking met zo min mogelijk belemmeringen in hun eigen omgeving kunnen leven.
Bartiméus in de regio 
Vanuit de regio`s wordt dienstverlening geboden aan volwassenen, kinderen en jongeren, mensen met een meervoudige beperking en professionals. Dit vindt plaats bij mensen thuis, in woon- en activiteitenvoorzieningen, kinderdagcentra, revalidatiecentra, en verzorgings- en verpleeghuizen.
Door een verhoogde vraag naar ondersteuning en begeleiding van professionals die zorg verlenen aan cliënten met een verstandelijke beperking, is een functie vrijgekomen waarvoor Bartiméus kandidaten uitnodigt te reageren.
Wat ga je doen? 

Als Optometrist verricht je onderzoek gericht op het in kaart brengen van de visuele functies en anatomische eigenschappen van de ogen van de cliënt. 
Onze doelgroep bestaat uit mensen van alle leeftijden met een (risico op) een visuele stoornis. Vaak is er sprake van andere bijkomende beperkingen zoals NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel).  
Opgeleid worden tot Low Vision specialist. 
Uitbreiden van het netwerk van Bartiméus binnen de Oogheelkunde, Optometrie en NAH wereld.
Je bent bereid naar diverse locaties te reizen.

Wat breng jij hiervoor mee?  

We zoeken een gemotiveerde en enthousiaste Optometrist of studerend hiervoor;
Je bent in het bezit van een HBO-diploma Optometrist en bent geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici;
Bij voorkeur heb je ervaring Low Vision onderzoek en het geven van onderwijs aan professionals 
Je bent in staat om zowel zelfstandig als interdisciplinair te werken;
Je verslaglegging in woord en geschrift is helder en duidelijk en je beschikt over goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden en contactuele eigenschappen;
Het structureel bijhouden van optometrische/oogheelkundige kennis door o.a. congresbezoek is vereist.

Wij vragen je de christelijke identiteit van Bartiméus in je werk te respecteren.
Bartiméus biedt jou

Een boeiende functie waarbij je betrokken bent in meerdere teams;
De mogelijkheid jouw kennis en deskundigheid te verbreden of te verdiepen; 
Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg;
Een contract voor onbepaalde tijd;
Een collectieve ziektekostenverzekering vanuit de IZZ;
Pensioen ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
Salarisindeling vindt plaats volgens FWG 3.0 schaal 50.

Bij indiensttreding wordt altijd gevraagd naar je originele diploma’s, Verklaring Omtrent Gedrag en een Referentieverklaring WKKGZ.  

Kandidaten die niet aan de gestelde opleidings- en functie-eisen voldoen, worden ook niet in de procedure opgenomen.