Woonbegeleider B Dagbesteding - moeilijk leesbaar gedrag
Bartiméus
Doorn

Woonbegeleider B Dagbesteding - moeilijk leesbaar gedrag

Bartiméus is er voor alle mensen die blind- of slechtziend zijn, zodat zij het leven kunnen leiden dat bij hen past. Dat is onze ambitie. In Nederland
wonen 300.000 mensen met een visuele beperking. Wij zien het - geïnspireerd door christelijke waarden - als onze maatschappelijke opdracht om er voor hen allemaal te zijn. We bieden onze kennis en ervaring aan voor iedereen: mensen die blind of slechtziend zijn en ieder die persoonlijk of professioneel bij hen betrokken is. Wij leveren als expertiseorganisatie een extra bijdrage aan een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen, of je nu blind of slechtziend bent, óf als je werkt met mensen met blindheid. Daarom werken we hard aan het bij elkaar brengen van mensen met een beperking onderling, zorgen we dat kennis en kunde goed bij elkaar kunnen komen. Dan pas kunnen cliënten alle mogelijkheden krijgen die zij nodig hebben. Of het nu gaat om wonen, leren of werken.
Hoe ziet jouw werkplek eruit?
Op het wooncomplex in Doorn bevinden zich een aantal dagbesteding voorzieningen. Binnen de dagbesteding groepen wordt ernaar gestreefd een activiteitenprogramma op maat aan te bieden. Bij alle bewoners is sprake van een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking. Hechtingsproblematiek en/of een stoornis in het autismespectrum speelt een grote rol. Als gevolg van deze complexe problematiek is er bij bijna alle bewoners sprake van, in meer of mindere mate, moeilijk leesbaar gedrag. Zij hebben daardoor allen een intensieve begeleidingsbehoefte.
Jouw team bestaat uit een coördinerend begeleider en begeleiders A en B en ondersteunend medewerkers.
Je handelt volgens procedures, wettelijke regelingen, ondersteuningsplannen, zorgplannen, dagprogramma's en interne protocollen die voor de zorg en begeleiding op de woning van toepassing zijn. Hiervoor ontvang je functionele aanwijzingen van de coördinerend begeleider.
Ervaring met individuele begeleiding en verzorging is belangrijk. Je bent bekend met moeilijk leesbaar gedrag (MLG). Je signaleert, schept een veilige omgeving en reageert gedegen en adequaat in voorkomende situaties. Je hebt een sensitieve en inlevende houding en je kunt eigen en andermans gedrag in termen van interne mentale toestanden zien. Je werkt graag in een team om samen gedrag te analyseren, waarbij je reflecteert op eigen en andermans handelen.
Je beschikt over een relevante MBO niveau 4 opleiding in de richting sociaal pedagogisch / agogisch werker (niveau 4), Maatschappelijke zorg persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4, medewerker maatschappelijke zorg niveau 4 of mensen met een soortgelijke opleiding richting  zorg en welzijn/ psychiatrie. Bartiméus vraagt van iedere medewerker een klantgerichte en vernieuwingsgerichte houding.
Wij vragen je de christelijke identiteit van Bartiméus te respecteren.
• Een boeiende baan als begeleider Dagbesteding op basis van een vast min/max contract;
• Je krijgt een stevige inwerkperiode omdat onze bewoners specifieke aandacht behoeven;
• Als je in dienst bent van Bartiméus kun je je inschrijven op veel verschillende trainingen, zodat jouw carrière ook een positieve ontwikkeling kan doormaken.
• Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg en het pensioenfonds Zorg & Welzijn;
• Salarisindeling vindt plaats volgens FWG 3.0. Afhankelijk van je diploma en ervaring wordt je ingeschaald in schaal 40;
• Het gaat om een contract van 24-32 uur per week;
• Pensioen ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
• Via ons meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kun je gebruik maken van financieel voordelige regelingen rondom reiskosten, internetabonnement en andere relevante zaken;
• Voordeel bij verschillende verzekeringsmaatschappijen door collectieve verzekering.