Woonbegeleiders A of B Plein 5
Bartiméus
Doorn

Woonbegeleiders A of B Plein 5

Voor ons team zijn wij nog op zoek naar versterking. Je wordt onderdeel van
een team bestaande uit begeleiders A, B,C en ondersteunende medewerkers (TA).
De bovenwoning, gelegen op het terrein van Bartiméus Doorn, bestaat uit 7 appartementen. In deze appartementen wonen allemaal heren, in de leeftijd 52t/m 64 jaar. De begeleiding is intensief (één op één, en 1 op 6). Naast hun visuele- en verstandelijke beperking hebben een aantal van deze heren psychische problematiek, o.a. aan autisme verwante stoornis en bipolaire stoornis. Hieruit kan moeilijk leesbaar gedrag voortkomen. De rol van de begeleiders is om onze bewoners een zo aangenaam mogelijk leven aan te bieden, in een vertrouwde, veilige, huiselijke omgeving. Verder streven we, binnen de mogelijkheden, naar het actief deelnemen van onze bewoners aan de maatschappij.

Onze bewoners gaan naar dagbesteding en genieten erg van hun eigen appartement. Er is wel een gezamenlijke woonkamer, waar (indien mogelijk) dagelijks gezamenlijk wordt gegeten, koffiegedronken, televisiegekeken, enz.
Er is een voor onze bewoners duidelijke dag structuur opgesteld, waar iedereen zich zoveel mogelijk aan houdt.
• Een collega die positief, rustig en steunend te werk gaat, ook wanneer bewoners moeilijk leesbaar gedrag laten zien. Empathisch vermogen, flexibel denken en het vermogen om rustig in te kunnen spelen op onverwachte situaties zijn ook eigenschappen die je nodig hebt om op Plein 5 te kunnen werken.
Evenals het rustig kunnen blijven in “moeilijke” situaties en een paar stappen vooruit kunnen denken, het plannen tijdens een dienst en het beheersen van goede verbale –en non-verbale (gespreks) technieken. Het durven aangaan van conflicten en het aanspreken op gemaakte afspraken zijn ook een belangrijk onderdeel in de begeleiding van onze bewoners.  Dit maakt dat zij zich veilig voelen bij jou en veiligheid halen uit jou als begeleider.
• Het is van belang dat je je lerend (open staan voor feedback) kan opstellen, bereid bent om open te kijken naar het gedrag en dit kan uitwisselen met collega’s. Je moet je kwetsbaar (lerend) op kunnen stellen en je eigen twijfels en onzekerheden bespreekbaar kunnen maken en vragen durven stellen.
• Als begeleider heb je een goed vermogen tot zelfreflectie. Het is belangrijk dat je kunt zien wat jouw aandeel is binnen de samenwerking met bewoners en collega’s.
• Je bent goed in het switchen tussen verschillende begeleidingsstijlen.
Het kunnen afwisselen van een volgende en leidende begeleidingsstijl is bij ons erg belangrijk.
• Je hebt ruime ervaring in het werken met mensen met (het ombuigen van) moeilijk leesbaar gedrag (o.a. uitdagend en agressief). Je staat je “mannetje”. En blijft rustig in complexe situaties.

Ook is het van belang dat je als sollicitant commitment hebt t.o.v. onze bewoners en het team, en de intentie hebt om hier voor langere tijd te komen werken.
begeleider A:
Wij zoeken kandidaten met een relevante MBO niveau 2 opleiding, zoals helpende zorg en welzijn, met enige jaren relevante ervaring of een MBO niveau 3 opleiding in de richting sociaal (ped)agogisch werker, maatschappelijke zorg, verzorgende-IG of verpleegkundige richting.
begeleider B:
Wij zoeken kandidaten met een relevante MBO niveau 4 opleiding in de richting sociaal pedagogisch / agogisch werker (niveau 4), Maatschappelijke zorg persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4, medewerker maatschappelijke zorg niveau 4 of mensen met een soortgelijke opleiding richting zorg en welzijn / psychiatrie.
Je respecteert de christelijke identiteit van Bartiméus.
• Arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO Gehandicaptenzorg;
• Salarisindeling conform CAO Gehandicaptenzorg ,salaris FWG 35 (minimaal 1800,- tot maximaal 2675,- euro per maand bij een fulltime dienstverband) .
salaris FWG 40 (minimaal 1898,- tot maximaal 2807,- euro per maand bij een fulltime dienstverband) (inschaling binnen de schaal afhankelijk van ervaring en opleiding).
• Pensioen ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
• Via ons meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden kun je gebruik maken van financieel voordelige regelingen rondom reiskosten, internetabonnement en andere relevante zaken;
• Voordeel bij verschillende verzekeringsmaatschappijen door collectieve verzekering.