Amsterdam

Gedragsdeskundige Communicatie

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een gedragsdeskundige Communicatie. Als gedragsdeskundige adviseer je over het effectief maken van publiekscampagnes en communicatiestrategieën, vanuit kennis van de sociale psychologie en wat doelgroepen beweegt. Je past specialistische, wetenschappelijke kennis van gedragspsychologie toe in de communicatiepraktijk om een beter effect van campagnes, communicatieve en beleidsinterventies te verkrijgen. Je onderzoekt, test communicatiemateriaal, evalueert en adviseert.

Communicatiestrateeg Duurzaamheid

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg Duurzaamheid. Als strateeg ga je aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid. Je gaat je focussen op het ontwikkelen en implementeren van de integrale communicatie van het thema duurzaamheid naar bewoners, bedrijven, partners en de gemeentelijke organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen en borgen van hét gezamenlijke duurzaamheidsverhaal van de gemeente, in samenhang met de bestaande programma's en de bestuurlijke ambities.

Begeleider

Je bezorgt ouderen een fijne oude dag. Je helpt de oudere in contact te blijven met de buitenwereld. Je sluit aan bij hun belevingswereld en zorgt dat je hun levensverhaal kent</p>Spreekt dit je aan? Op onze locatie [node:field_vestiging] in [node:field_plaats] wonen [node:field-aantal-clienten-in-vestigi] [node:field_doelgroep_in_vestiging]. Voor hen zoeken wij een [node:title] voor gemiddeld [node:field-uren-per-week] uren in de week.

Redacteur interne communicatie

Voor Waternet zoekt Redactie & Co een redacteur interne communicatie. Als redacteur word je de contactpersoon voor de vernieuwing van Bron, samen met het team van Bron. Je verzorgt de redactie en narrowcasting. Je vult de statistische pagina’s (o.a. de pagina’s voor nieuwe medewerkers). Ook houd je je bezig met kleine projecten (OR, interne campagnes) en journalistieke werkzaamheden voor 'Ik ben Waternet'. Verder ben je moderator/ community manager, haal je nieuws op en ben je het aanspreekpunt voor de huisstijl en huisstijluitingen.

Communicatieadviseur Onderwijs, Jeugd en Zorg

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Onderwijs, Jeugd en Zorg. Als adviseur ga je aan de slag voor het communicatieteam OJZD die de portefeuille Zorg gaat versterken. Je komt te werken op diverse onderwerpen binnen Zorg zoals de opvang van ongedocumenteerden, de verhuizing van stadsnomaden en de uitvoering van de Wmo. Je geeft communicatieadvies, bedenkt de communicatieaanpak, stelt een planning op en coördineert de uitvoering van de activiteiten. Je werkt veelal zelfstandig op de verschillende onderwerpen.

P&O adviseur (interim)

Voor de KNAW zoekt pzSearch een P&O adviseur (interim). Je levert een bijdrage aan onderwerpen als de implementatie van HR beleid van de KNAW, strategische personeelsplanning (SPP), het creëren van draagvlak voor vernieuwing en thema's als inzetbaarheid, terugdringen van verzuim, opleiding & (talent-)ontwikkeling en recruitment. Met aandacht voor de ontwikkeling van mensen en afdelingen, behandelt de adviseur tactische en operationele vraagstukken. Je begeleidt leidinggevenden bij P&O-gerelateerde projecten die soms de hele organisatie raken.

Communicatieadviseur Stadsbeheer

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stadsbeheer. Als adviseur ga je je met name bezighouden met de ondersteuning van communicatie voor het nieuwe organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Dit vormt samen met Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte en Stadswerken het nieuwe cluster Stadsbeheer. Je werk spitst zich vooral toe op de communicatie m.b.t afvalscheiding en afvalpreventie in het algemeen en de Ondergrondse Afvalcontainers in het bijzonder.

Begeleider Kind & Jeugd

Je helpt kinderen met moeilijk verstaanbaar gedrag bij het leiden van een gewoon leven. Je kent ze goed en je bent altijd dichtbij. Je zoekt altijd naar waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden om te doen</p>
Spreekt dit je aan? Wij zoeken voor team Plus een [node:title] voor 16 uur in de week.

Communicatieadviseur

Voor de KNAW zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. De KNAW is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is het adviesorgaan van de regering en is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. De communicatie- en contentdeskundigen van de afdeling Communicatie & Informatievoorziening ontwikkelen het communicatiebeleid, adviseren en ondersteunen het bestuur en de directie van de KNAW, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten, ComeniusNetwerk, beleidsafdelingen en instituten.

Pagina's

Abonneren op RSS - Amsterdam