communicatie

Communicatieadviseur - Nationaal Programma Arnhem-Oost (interim)

Voor de gemeente Arnhem zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur - Nationaal Programma Arnhem-Oost (interim). Dit programma maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (van het ministerie van BZK) en kent een langjarige aanpak (scope 18 jaar). Met als hoofddoel dat de huidige en vooral de nieuwe generatie zich optimaal kan ontwikkelen tot zelfbewuste en (veer)krachtige burgers.

Senior communicatieadviseur - Programma Vernieuwend Registreren (PVR) - interim

Voor de Politie zoekt Communicatie & Co een senior communicatieadviseur - Programma Vernieuwend Registreren (PVR) - interim. Je voorziet agenten, rechercheurs, belanghebbende, andere niet-ICT'ers en stakeholders van begrijpelijke informatie over een nieuw politiesysteem dat stapsgewijs opgeleverd wordt door PVR. Je bent een klankbord voor het management van PVR. Je speelt ook een belangrijke rol in de communicatie over veranderingen binnen PVR. Je achterhaalt wat er precies gaat gebeuren, welke doelgroepen bereikt moeten worden en welke middelen daarbij passen (o.a.

Abonneren op RSS - communicatie