communicatie

Gedragsdeskundige Communicatie

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een gedragsdeskundige Communicatie. Als gedragsdeskundige adviseer je over het effectief maken van publiekscampagnes en communicatiestrategieën, vanuit kennis van de sociale psychologie en wat doelgroepen beweegt. Je past specialistische, wetenschappelijke kennis van gedragspsychologie toe in de communicatiepraktijk om een beter effect van campagnes, communicatieve en beleidsinterventies te verkrijgen. Je onderzoekt, test communicatiemateriaal, evalueert en adviseert.

Communicatiestrateeg Duurzaamheid

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatiestrateeg Duurzaamheid. Als strateeg ga je aan de slag voor de directie Ruimte en Duurzaamheid. Je gaat je focussen op het ontwikkelen en implementeren van de integrale communicatie van het thema duurzaamheid naar bewoners, bedrijven, partners en de gemeentelijke organisatie. Je houdt je bezig met het opstellen en borgen van hét gezamenlijke duurzaamheidsverhaal van de gemeente, in samenhang met de bestaande programma's en de bestuurlijke ambities.

Communicatieadviseur Onderwijs, Jeugd en Zorg

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Onderwijs, Jeugd en Zorg. Als adviseur ga je aan de slag voor het communicatieteam OJZD die de portefeuille Zorg gaat versterken. Je komt te werken op diverse onderwerpen binnen Zorg zoals de opvang van ongedocumenteerden, de verhuizing van stadsnomaden en de uitvoering van de Wmo. Je geeft communicatieadvies, bedenkt de communicatieaanpak, stelt een planning op en coördineert de uitvoering van de activiteiten. Je werkt veelal zelfstandig op de verschillende onderwerpen.

Communicatieadviseur Stadsbeheer

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stadsbeheer. Als adviseur ga je je met name bezighouden met de ondersteuning van communicatie voor het nieuwe organisatieonderdeel Afval en Grondstoffen. Dit vormt samen met Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte en Stadswerken het nieuwe cluster Stadsbeheer. Je werk spitst zich vooral toe op de communicatie m.b.t afvalscheiding en afvalpreventie in het algemeen en de Ondergrondse Afvalcontainers in het bijzonder.

Communicatieadviseur Dienstverlening

Voor de gemeente Katwijk zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Dienstverlening. Als adviseur draag je bij aan het continu beter worden van de organisatie als dienstverlener en als partner in de Katwijkse samenleving. In deze functie word je gekoppeld aan de portefeuille van één van de wethouders. Je bent verantwoordelijk voor een aantal inhoudelijke projecten. Perswoordvoering hoort ook bij de werkzaamheden. Verder adviseer je betrokken beleidsmedewerkers, het management en de projectleiders bij hun communicatie-opgaven.

Communicatieadviseur

Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. Als communicatieadviseur ga je deels aan de slag voor het programma de omgevingswet en deels ga je de interne communicatie op poten zetten. Je adviseert opdrachtgevers gevraagd en ongevraagd over de communicatie- en participatieaanpak. Daarnaast ontwikkel je communicatie- en participatiestrategieën, schrijf je plannen en vertaal je deze in concrete activiteiten. Je hebt de regie op de uitvoering en pakt deze (deels) zelf op. Verder heb je oog voor actuele, relevante ontwikkelingen en adviseer je daarover.

Communicatieadviseur Sociaal Domein

Voor de gemeente Hilversum zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Sociaal Domein. Vanuit de centrale afdeling Communicatie ga je aan de slag voor het Sociaal Plein. Je adviseert samen met de junior adviseur de teams: Regie en Jeugd, Sociale dienstverlening I/ II en Werk & Participatie. Je schakelt met verschillende mensen: van teammanagers en de redactie tot het webbureau, de cliëntenraad, projectleiders en leveranciers. Als communicatieadviseur zet je het Sociaal Plein op de kaart voor degenen die het nodig hebben (van inwoner tot huisarts).

Communicatieadviseur

Voor de KNAW zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur. De KNAW is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is het adviesorgaan van de regering en is verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. De communicatie- en contentdeskundigen van de afdeling Communicatie & Informatievoorziening ontwikkelen het communicatiebeleid, adviseren en ondersteunen het bestuur en de directie van de KNAW, De Jonge Akademie, de Akademie van Kunsten, ComeniusNetwerk, beleidsafdelingen en instituten.

Communicatieadviseur Stadsdelen

Voor de gemeente Amsterdam zoekt Communicatie & Co een communicatieadviseur Stadsdelen. Als communicatieadviseur houd je je bezig met de inhoudelijke portefeuilles uit de gebieden Zuid of Noord. Je werk komt dus voort uit wat er speelt in de gebieden. Je coördineert het team inhoudelijk en je bent het aanspreekpunt voor de collega's op de afdeling. Daarnaast stimuleer je op zelfsturing en ben je sparringpartner. Je houdt je bezig met de interne communicatie, de stadsdeelbrede issues en levert advies en ondersteuning aan de gebiedsteams.

Abonneren op RSS - communicatie